Zorg op school!

Juf Anneke en Juf Nancy gaan vanaf 1/9/2023 aan de slag als zorgcoördinator en ze hebben er “goesting” in! Juf Nancy zet zich in voor onze kleuters en alle leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar. Juf Anneke neemt alle leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar voor haar rekening.

Beide juffen onderhouden het contact met externe medewerkers zoals CLB, leersteuncentrum VOKAN, logo’s, therapeuten, en gaan in overleg met hun collega’s-klasleerkrachten en directeur.

Zo halen we samen het beste naar boven in hoofd-hart-handen bij alle kinderen!

1/1