Schooluren

BEL: 8.25 uur

Voormiddag:    van 08.30 uur tot 12.10 uur

Middagpauze: van 12.10 uur tot 13.30 uur

Namiddag:       van 13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag:             van 13.15 uur tot 15.00 uur

Woensdag        van 08.25 uur tot 12.10 uur

De leerkrachten houden vanaf 08.10 uur toezicht op de speelplaats.

Wie vroeger komt, wordt onthaald in de voorschoolse opvang.
Wie om 15.30 uur niet wordt afgehaald, wordt door de klasleraar naar de naschoolse opvang en/of studie. gebracht.

Te laat komen wordt vermeden!
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.