Voor-en naschoolse opvang / Studie

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang:   van 07.00 uur tot 08.10 uur   //   Naschoolse opvang:       van 15.30 uur tot 18.00 uur

We organiseren opvang  in onze eigen school. Bekend terrein voor de kinderen en de ouders. Onze kleuters en leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar worden daar opgevangen. Vanaf 16.30 uur kunnen de leerlingen die van de studie gebruik maakten, aansluiten.

In de opvang kunnen de kinderen naar hartelust spelen, ravotten, lezen. De leerlingen van 1 en 2 kunnen huiswerk maken.

Opgelet:

Woensdag van 12.05 uur tot 13.30 uur – Vanaf 13.30 uur dient u opvang te reserveren bij ’t Tierlantijntje, de gemeentelijke buitenschoolse opvang. Wanneer u hiervan gebruik maakt, worden onze kleuters/leerlingen door een busje opgehaald en vervoert naar Tierlantijn. U kan de kinderen dan daar gaan ophalen.

Vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur

Studie

Elke dag behalve woensdag – van 15.35 uur tot 16.30 uur. 

Onze eigen juffen en meesters verzorgen de studie. Een groot voordeel omdat ze precies weten wat er van de kinderen verwacht wordt. Ze zorgen ervoor dat de kinderen van de lagere school aan hun lessen en taken kunnen werken en dit op een zelfstandige manier.

Vanaf het 3de leerjaar wordt een uurtje gewerkt aan het huiswerk en de lessen.
Nadien worden de kinderen opgehaald door de ouders of gaan ze ontspannen in de naschoolse opvang.