Vrije dagen!

In bijlage vindt u een overzicht van de vrije dagen van het schooljaar 2020-2021.
Schoolvakanties, lokale vrije dagen, studiedagen voor de leerkrachten…

1/1