Vrije dagen!

Hiernaast kan u een overzicht van de vrije dagen van het schooljaar 2022-2023 downloaden.
Schoolvakanties, lokale vrije dagen, studiedagen voor de leerkrachten…

1/1