Wat?

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die zich samen vrijwillig inzet voor de werking van de school . Via allerhande activiteiten trachten we te zorgen voor net dàt kleine extraatje waardoor onze kinderen en ouders zich welkom en betrokken voelen in onze school.

De ouderraad ondersteunt de school op verschillende gebieden.

  • – We overleggen met de school en proberen op een positieve manier mee te denken en zo een schakel te vormen tussen ouders, directie, leerkrachten en kinderen.
  • – We helpen de school bij de organisatie van activiteiten zoals het schoolfeest, het grootoudersfeest, de infoavonden, het afstuderen van de 6de jaars, ….
  • – We organiseren ook zelf initiatieven die de school ten goede komen, hetzij financieel (bv wafelslag), hetzij via een plezierige activiteit waarbij ouders en kinderen elkaar beter kunnen leren kennen

Hiervoor komen we maandelijks samen. Tijdens deze vergaderingen, in het bijzijn van de directie, worden allerhande zaken besproken. We luisteren naar het nieuws van de school, we plannen activiteiten, evalueren voorgaande evenementen, bespreken eventuele opmerkingen of vragen van andere ouders en pijnigen onze hersenen om nieuwe leuke acties te bedenken .

De ouderraad werkt volgens een huishoudelijk reglement , dit kan je hier (link) nalezen.