Info-avonden voor kleuter- en lagere school. (sept. 2016)

Begin september gingen naar jaarlijkse gewoonte de grote info-avonden door voor al onze ouders van de kleuterschool en lagere school. Na een algemeen gedeelte verzorgd door de ouderraad en de directeur werden alle ouders verwacht in de klas van hun zoon/dochter. Elke meester/juf nam hen mee op reis door de leerstof en belevenissen van hun leerjaar!

1/29