HELDEN OP SCHOOL!

Het jaarthema dit schooljaar is helden. Dit thema is niet zomaar gekozen! De helden staan symbool voor de diverse talenten die aanwezig zijn bij onze kinderen.

De eerste held aan de beurt was de beweegheld! Deze zorgde ervoor dat kinderen die snel, krachtig en sportief zijn hun talent in de kijker konden zetten. Maar ook de kinderen die juist dat fijne vingergevoel hebben en kleine prutswerkjes tot een goed einde kunnen brengen horen bij deze uitblinkers!

Kijk maar eens mee naar het filmpje van de helden op bezoek:

Drie weken lang werd er extra gewerkt rond bewegen, bewegend leren,… De kinderen ontdekten gaandeweg of zich een echte beweegheld voelden of misschien net niet… (vanaf min. 2:00 beelden uit alle klassen!)

Als afsluiter bespraken de kinderen wie er in hun klas een echte beweegheld was. Deze kinderen werden tijdens het slotmoment eens extra in de kijker gezet! Samen sloten we af met een daverend applaus!

De echte beweeghelden van onze school schitteren hieronder! We zijn ontzettend benieuwd welke helden we de komende weken nog allemaal gaan ontdekken!

Categorie: 1 K