Thema Tuur natuur, de superheld

Superheld Tuur Natuur kwam de hulp inroepen van heel de school. Samen moesten we proberen om enkele kleine dingen te doen die een grote inpak hebben op de natuur: afval opruimen en sorteren, vogels eten en water geven, een eigen vogelhuisje maken, een insectenhotel maken, …

1/22