Naar de bibliotheek

We gingen op bezoek naar de bibliotheek. De bib ging alleen voor onze klas open. Cool he? We kregen een rondleiding en we mochten enkele opdrachten uitvoeren. De bibliothecaresse las ook enkele verhaaltjes voor. Voorlezen is het leukste wat er is! Natuurlijk vertrokken we niet met lege handen naar huis. We mochten allemaal een leesboek én een strip kiezen. Hoera!

1/20