Mozes

Een stevige dialoog tussen Mozes, Aäron en de farao!  En het ging er niet om wie er frietjes moest gaan halen.  Nee, nee!  Laat mijn volk gaan, farao!  Dat was de boodschap.

1/21