Klasregels voor een heldenklas

Waar mensen samenleven, zijn regels nodig.  De helden van 4A hebben de ‘koppen’ bij elkaar gestoken.  Na enig overleg zijn we tot de volgende regels gekomen.  Nu ze nog naleven.  Dat wordt een uitdaging!

1/9